Yhteisellä asialla

Jos ajat olisivat normaalit, olisin tänään ollut päätoimittaja-kollegoitteni kanssa Helsingissä tapaamassa arkkipiispa Tapio Luomaa. Paikallislehtien päätoimittajayhdistys järjestää vuosittain tapaamisen jonkun valtakunnan tason vaikuttajan kanssa. Viime vuonna näihin aikoihin kävimme Mäntyniemessä keskustelemassa presidentin kanssa.

Nyt 25 päätoimittajaa pienistä, Haapavesi-lehden tapaisista medioista eri puolilta Suomea, vieraili arkkipiispan luona virtuaalisesti, Teams-yhteydellä. Kahvit jokainen joutui keittämään itse. Mistäpä me keskustelimme arkkipiispan kanssa? Toimittajia kiinnostaa tietenkin aina hallinnon ja talouden asiat, sillä meidän työtämme on pitää lukijamme kärryillä siinä, miten verovaroja käytetään.

Seurakunnat ovat taloudellisesti tiukoilla, ja se on johtanut Suomessa seurakuntaliitoksiin. Arkkipiispan havainto kuitenkin oli, että monesti ihmisten on helpompi hyväksyä kuntaliitos kuin oman seurakunnan sulautuminen osaksi isompaa kokonaisuutta, vaikka taloudelliset realiteetit puhuisivat miten vahvasti liitoksen puolesta. Haapavedelläkin on otettu kielteinen kanta siihen, että Kalajoen rovastikunnasta muodostettaisiin seurakuntayhtymä. Haapavetiset ovat kokeneet oman seurakunnan niin tärkeäksi osaksi identiteettiään, ettei siitä haluta luopua. Vaikka oltaisiin miten globaaleja ja virtuaaleja, ihminen tarvitsee kiinnekohtia ja jonnekin kuulumista. Haapavetistä identiteettiä vahvistaa muun muassa oma kunta, oma seurakunta ja oma paikallislehti.

Me päätoimittajat toivoimme seurakunnilta läpinäkyvämpää tiedottamista. Kuntien päätöksenteon asiakirjat löytyvät nykyisin järkiään netistä lukuun ottamatta erikseen salassa pidettäväksi määriteltyjä asioita. Näin toimitaan hyvin harvoissa seurakunnissa. Arkkipiispa kertoi, että päätösvalta tästä on seurakunnilla itsellään. Miksi avoimuus ei sitten ole tullut seurakunnissa tavaksi? Arkkipiispa arvioi syyksi pitäytymistä vakiintuneissa käytänteissä ja resurssipulaa: esityslistojen, pöytäkirjojen ja liitteiden julkaiseminen vaatii työtä.

Yhdessä tuumittiin, ettei toivottavasti missään tiedonkulun ja muun yhteistyön esteenä ole nurjat asenteet puolin ja toisin: että seurakunnat tarkoituksella pimittäisivät tietoa ja toisaalta toimittajat oikein asiasta tehden yrittäisivät penkoa epäkohtia. Paikallisseurakunta ja paikallislehti ovat nimittäin pohjimmiltaan mitä suurimmassa määrin yhteisellä asialla: vaalimassa ja rakentamassa hyvää alueemme ihmisten elinpiiriin.

 

Haapavedellä 27.1.2021

Katariina Anttila, Haapavesi-lehden päätoimittaja