Pelastusoperaatio Paakkila

 

Haapaveden seurakunnan vanha pappila Paakkila oli ehtinyt olla pappien kotina, ruustinnan Kasvi- ja keittokouluna, seurakuntakotina ja kirkkona. Seurakunnan kaikki toiminnot siirtyivät Kunnian Kuninkaalle vihittyyn kirkkoon 1984. Seurakunta vuokrasi pappilansa kaupungille päiväkodiksi. Päiväkoti päättyi 2000-luvun alussa ja Paakkila jäi tyhjilleen.

2000-luvun alkupuolella Haapaveden seurakunnan seurakuntasaliin kokoontui arvovaltainen joukko. Kokousväen tahto oli kunnostaa pappila ja sen puutarha. Puutarhan kunnostamiseen syntyikin Paakkilan Kannatusyhdistys ry ja puutarha nousi kukoistukseensa. Pappila palveli kesäkahvilana, mutta oli talvet kylmillään. Länsipäädyn porakiviperustus murtui ja rakennuksen kunto heikkeni nopeasti.

”Pelastusoperaatio Paakkila”

Toinen yritys Paakkilan kunnostamiseksi tehtiin 2010-luvun alussa. Arkkitehtitoimisto Kimmo Kuismasen vuonna 2005 laatima esisuunnitelma oli pohjana. Haapaveden kaupunki oli aktiivisesti mukana, mutta jälleen kerran kustannusarvio nousi korkealle eikä rahoitussuunnitelmaa saatu valmiiksi.

Haapaveden seurakunnan kirkkoneuvosto asetti 2018 selvitystyöryhmän, jonka tehtävä oli hankkia päätöksentekoon riittävä tieto. Keskipiste-Leaderin kautta syntyi hankesuunnitelma ”Pelastusoperaatio Paakkila”. Kuntotutkimus osoitti, että rakennus olisi vielä pelastettavissa.

Historiallisen arvokas rakennus

Paakkila kuuluu suojeltavaan kulttuuriympäristöön, on osa kulttuurimaisemaa ja historiallisesti arvokas rakennus vuodelta 1787. Paakkilassa voi liittyä vuosisataiseen historiaan, puistoon ja puutarhaan, jossa voi kuulla ruustinnan askeleet. Paakkila on puutarhan tapahtumapaikka ja upea ulkoilualue.

Rahoitusvaikeudet voitettava

Pelastusoperaation vaikein asia on ollut rahoituksen järjestäminen. Seurakunnalla ei ole ollut varoja kunnostamiseen, ei varsinkaan kokonaisvaltaiseen urakkaan. Ei myöskään puiston ja puutarhan ylläpidosta vastaavalla Paakkilan Kannatusyhdistys ry:llä. Alusta on ollut selvää, että kunnostushankkeella on haapavetisten jakamaton tuki. Oli vain löydettävä rahoittajat. Kansanedustajien kautta vuosittain saatavat ns. joululahjarahat osoittautuivat toiveeksi.

Keskipiste-Leader ja yksityiset rahoittajat

Paras vaihtoehto olisi Keskipiste-Leader, joka jo vuosituhannen alussa rahoitti puutarhan kunnostamista. Mutta kuka auttaisi ja antaisi yksityistä rahaa, jotta omarahoitusosuus täyttyisi?

Metsä on Suomen tuki. Niin tälläkin kertaa. Metsän, pankin ja tuulivoimayhtiöiden tuki nousi nopeasti kymmeniin tuhansiin euroihin ja kunnostushanke käynnistyi, ensin ensimmäinen vaihe, sitten toinen ja pian käynnistyy kolmas vaihe. Vielä tarvitaan tukea ja monet ovat tukensa luvanneet. Puukummikampanja mahdollistaa pienemmät, mutta merkittävät tukisummat niin yksityisiltä, yhdistyksiltä kuin yrityksiltä. Myös Haapaveden kaupunki on ollut tärkeä tuki.

Talkootyön arvo

Hankkeen kustannusarvio on 418 000 €. Kustannuskehitys hankkeen aikana on ollut voimakas ja kustannusarvio ylittyy. Julkista rahaa hankkeeseen tarvitaan noin 300 000 € ja yksityistä rahaa noin 150 000 €. Hanke ei olisi edennyt ilman haapavetisten erinomaista talkoointoa. Yksittäisiä talkoolaisia hankkeessa on ollut liki 100. Talkootunteja on kertynyt molemmissa kunnostushankkeen vaiheissa noin 1200–1300 tuntia ja kolmannessa vaiheessa arviolta sama määrä, yhteensä kolmessa vaiheessa noin 4000 tuntia. Keskipiste-Leader hankkeessa talkootyön arvo nykykurssilla on noin 80 000 €. Jo nyt on ison kiitoksen aika.

Mauno Soronen