Ristiäiset

Paljon onnea uudesta perheenjäsenestä!

Kasteessa Jumala liittää ihmisen Jeesuksen Kristuksen omaksi ja seurakunnan yhteyteen. Kastettu saa kutsun hyvän omantunnon liittoon. Pyhän Hengen ohjaamana hän juurtuu Jumalan sanaan ja seurakuntaan. Sydämeensä hän saa iankaikkisen elämän toivon. Kastetoimitusta nimitetään myös ristiäisjuhlaksi, sillä kasteen yhteydessä lapsen otsaan ja rintaan piirretään ristinmerkki. Ristinmerkki kertoo, että lapsi on liitetty kristittyjen joukkoon.

Ristiäiset voi järjestää Haapaveden kirkossa tai seurakuntakeskuksessa, omassa kodissa tai muussa sopivassa paikassa. Ristiäispäivä on tavallisimmin sunnuntai, mutta muutkin viikonpäivät ovat mahdollisia. Kastetoimitus koostuu Raamatun lukemisesta, virsilaulusta, rukouksesta, ristinmerkillä siunaamisesta ja vedellä kastamisesta. Monet ristiäisiin liittyvät kuvat ja tavat kertovat symbolisella tavalla kasteen sisällöstä.

Kaste perustuu ylösnousseen Kristuksen kirkolleen antamaan tehtävään, joka on kiteytetty kastekäskyssä:

"Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti." (Matt. 28:19-20)

Ennen ristiäisiä

Ota yhteyttä kirkkoherranvirastoon. Siellä sovitaan kastepäivä ja paikka sekä kasteen toimittava pappi. Mikäli haluat sopia kastekeskustelun, voit soittaa kasteen toimittavalle papille tai pappi soittaa sinulle. Seurakunnan jäsenille ristiäisistä kirkossa tai toimitushuoneessa (kulku kirkon aulasta) ei tule kustannuksia. Kahvitilaisuudesta sen sijaan tulee sopia emännän kanssa, ja huolehtia siihen liittyvistä kustannuksista. 

Rekisteröinti-ilmoituksen täyttäminen

Lapsen synnyttyä vanhemmat saavat kotiinsa rekisteröinti-ilmoituksen, joka on Digi- ja väestöviraston lomake. Siihen vanhemmat merkitsevät lapsen tiedot ja huoltajien tiedot.

Myös kummien tiedot voitte merkitä sekä julkistamistiedot (mikäli lomakkeella on kyseiset kohdat)

tiedot toimitetaan mielellään etukäteen papille kummien tarkistamista varten.

Mikäli Digi- ja väesöviraston lomakkeessa ei ole kummien nimet -kohtaa eikä kastetietokohtaa ja ilmoittamisen lupaa, pyydämme että ilmoittaisitte siitä kastavalle papille tai kirkkoherranvirastoon. Täytämme silloin myös toisen lomakkeen jossa ko. kohdat ovat.

Lapsen nimen valinta

Nimilain mukaan etunimiä saa olla enemmän kuin yksi, mutta enintään neljä. 

Kummien valinta

Kastettavalla tulee olla vähintään kaksi kummia, mutta kirkkoherran luvalla yksi kummi riittää. Vähintään yhden kummin pitää olla konfirmoitu evankelisluterilaisen kirkon jäsen. Heidän lisäkseen kummeina voi olla luterilaisen kirkon kasteen (lapsikasteen) hyväksyvään muuhun kirkkoon tai uskonnolliseen yhteisöön kuuluvia henkilöitä. Mihinkään kirkkoon tai uskonnolliseen yhteisöön kuulumaton ei voi toimia kummina. 

Kastepöydän valmistelu

Hanki kastepöydälle seuraavat asiat:
valkea liina
kastemalja
Raamattu
kynttilä
valkoinen liina lapsen pään kuivaamista varten
(kukkia)

Pappi tuo mukanaan kastekynttilän, , jonka pappi sytyttää kasteen jälkeen ja ojentaa vanhemmille.

Ristiäisten jälkeen

Lapsi saa kasteesta kastetodistuksen muistoksi. Kummeille annetaan kummitodistukset. Kaste voidaan myös merkitä vihki- tai perheraamattuun.

Ristiäisistä seuraavana sunnuntaina lapsen nimi luetaan seurakunnan jumalanpalveluksessa, hänen puolestaan rukoillaan, ja kirkon kastepuuhun liitetään lapsen nimellä ja kastepäivällä varustettu kastelehti. Kastelehden kiinnittämisen voi toimittaa joku perheen/suvun/kummien jäsenistä tai suntio heidän ollessa estyneenä. Kastetun vanhemmat, sisarukset, kummit ja muu suku ovat erityisen tervetulleita tähän jumalanpalvelukseen. 

Kastelehdet ovat kastepuussa kasteenlahja -päivään saakka 7.1.2024 saakka, jolloin kastepuusta voi käydä hakemassa lapsen kastelehden kotiin, jumalanpalvelus alkaa klo 11, jumalanpalveluksen ja mahdollisen kasteen jälkeen, kastelehtien luovutus.  Kastelehden voi noutaa myös kirkkoherranviraston kautta  8.1.2024 alkaen.  Aiemmpia kastelehtiä voi kysellä kirkkoherranvirastosta.

 

Kastepuu Haapaveden kirkossa

 

Pappi kastaa vauvan

Ristiäiset voidaan järjestää kirkossa, kotona tai muussa sopivassa paikassa. Lapsen tai aikuisen voi kastaa myös jumalanpalveluksen yhteydessä. Papin kanssa käydään ennen ristiäisiä kastekeskustelu, jonka aikana sovitaan ristiäisiin liittyvistä asioista. Seurakunnat varmistavat lapsen nimen laillisuuden, joten nimi tulee ilmoittaa seurakunnalle hyvissa ajoin, esimerkiksi juuri kastekeskustelun yhteydessä.

Ristiäisten järjestäminen

Kummius on luottamustehtävä. Vanhemmat valitsevat lapselleen kummeiksi tärkeät aikuiset. Jokainen löytää oman tapansa olla kummi. Kastetulla lapsella tulee olla vähintään yksi kirkkoon kuuluva kummi.

Kummien valinta ja tehtävät

Kastetilaisuuden kulku vaihtelee sen mukaan, minkä ikäinen kastettava on. Usein kaste tapahtuu muutaman kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Kasteessa lapsi liitetään nimeltä kutsuen kristilliseen uskoon ja seurakunnan jäseneksi.

Ristiäisten kulku

Lapsikaste on luterilaisessa kirkossa tavallisin tapa liittyä kirkon jäseneksi, mutta kasteelle voit tulla minkä ikäisenä tahansa. 

Luterilainen kirkko kastaa kaikenikäisiä