Taloustoimisto

Taloustoimisto toimii kirkkoneuvoston apuna hallinnon, talouden ja omaisuuden hoitamisessa. Sen tehtäviin kuuluu talous-, kiinteistö-, hautausmaa- ja henkilöstöhallinto.

Kun haluat pyytää tarjouksen seurakunnan tilojen vuokraamisesta esimerkiksi perhejuhlia varten, ota yhteyttä talouspäällikköön.

 

Laskutusosoite

Kirkon Palvelukeskus
Haapaveden seurakunta 

003701848759
PL 5018
02066 DOCUSCAN

Verkkolaskuosoite 003701848759, operaattori on CGI,  välittäjätunnus 003703575029

Suosittelemme käyttämään verkkolaskua. Pyydämme huomioimaan, että osoitteeseen saa lähettää
vain laskuja ja sitä ei voi käyttää tavaran-toimitukseen tai mainosten lähettämiseen tms.
Kirkon Palvelukeskus ei palauta lähetettyjä toimituksia vaan ne hävitetään.

Tiivistelmä talousarviosta 2020

Kirkkovaltuusto on hyväksynyt Haapaveden seurakunnan vuoden 2020 talousarvion ja toimintasuunnitelmat 12.12.2019.

Vuoden 2020 talousarviossa toimintatuotoiksi on arvioitu 228 000 euroa, joka kattaa 17,42 % toimintakuluista. Toimintatuotot sisältävät puunmyyntituloja 50 000 euroa.

Talousarvion toimintakulut ovat 1 310 000 euroa. Toimintakuluja on n. 3 % vähemmän kuin edellisessä talousarviossa. Seurakunnan toimintamenoista merkittävin erä ovat henkilöstömenot. Talousarviossa henkilöstömenot ovat 794 000 euroa. Niiden osuus toimintakuluista on 60,6 %. Lomarahojen osuus on budjetoitu palkkoihin täysimääräisesti. Palkkojen sopimuskorotusten vaikutukseksi on arvioitu v. 2020 1,7 %. Nykyiset työehtosopimukset ovat voimassa maaliskuun 2020 loppuun. 

Kirkollisverotilitysten määräksi on arvioitu 1 175 000 euroa. Verotulototeutumaan vaikuttaa paikkakunnan talouskehityksen lisäksi kirkollisveron maksajien lukumäärä ja heidän verotettavien tulojen kehittyminen, kuin myös valtiovallan toimenpiteet verotuksessa. 

Yhteisöverotulot on vuodesta 2016 lähtien korvattu valtionavustuksella.  Valtionavustus maksetaan kirkon keskusrahastolle, josta keskusrahasto tilittää pääosan seurakunnille kunnan asukasluvun perusteella (19,25 eur/asukas). Summa v. 2020 on 132 000 euroa. Osan valtionavustuksesta kirkon keskusrahasto käyttää kirkon yhteisen jäsenrekisterin ylläpitoon ja kehittämiseen, osa käytetään avustuksina seurakuntien kulttuurihistoriallisten rakennusten ja irtaimiston ylläpitoon ja yhteisen kiinteistörekisterin hankintaan ja ylläpitoon.
 
Kirkon keskusrahastomaksut pysyvät edellisen talousarviovuoden tasolla. Niiden kokonaissumma on noin 100 000 euroa.

Vuosikatteeksi muodostuu 115 985 euroa, vuosikate kattaa poistot. 

Investointeihin on varattu 120 000 euroa. Niihin sisältyy mm. seurakuntasalin ja kirkon äänentoiston ja akustiikan parantamista, seurakuntakeskuksen alapuolisten parkkialueiden kunnostusta, hautausmaan muistolehdon suunnittelua ja seurakuntakeskuksen kalustohankintoja.  Hammasniemen alueen kävelypolkujen rakentamista jatketaan. Lainanottotarvetta ei näihin investointeihin ole katsottu olevan.

Vuoden 2020 talousarvion loppusummaksi on arvioitu syntyvän ylijäämää 9 855 euroa.
 

Tähtelänkuja 5
86600  Haapavesi

Taloustoimisto sijaitsee Haapaveden seurakuntakeskuksessa, käynti kirkkoherranviraston ovesta.

Ota yhteyttä

Talouspäällikkö
Hallinto- ja talouspalvelut
Tähtelänkuja 5
86600 Haapavesi
Taloussihteeri
Hallinto- ja talouspalvelut
Tähtelänkuja 5
86600 Haapavesi