Häät

Niin pysyvät nämä kolme: usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus."
(1. Kor. 13:13)

Kirkollinen avioliittoon vihkiminen on sekä oikeudellinen tapahtuma että pyhä toimitus, jossa pyydetään liitolle Jumalan siunausta.

Kirkollisen vihkimisen edellytyksenä on, että vihittävät ovat evankelis-luterilaisen kirkon jäseniä ja rippikoulun käyneitä. Toinen vihittävistä voi kuitenkin olla myös jonkin muun kristillisen kirkon tai uskontokunnan jäsen. 

Yhteys kirkkoherranvirastoon

Todistus avioliiton esteiden tutkintaa varten eli kuulutukset tulee olla haettuna viimeistään seitsemän päivää ennen vihkimistä. Kuulutukset ovat voimassa neljä kuukautta. Avioliiton esteiden tutkintapyynnön yhteydessä sovitaan, haluaako pari, että kuulutukset luetaan kirkossa ja laitetaanko tieto kirkollisten ilmoitusten yhteydessä lehteen ja seurakunnan verkkosivuille. Pari voi valita, missä kirkossa he haluavat kuulutukset luettavaksi. Jos kuulutukset haetaan verkossa ja pari haluaa kuulutukset lehteen, tulee heidän olla asiasta yhteydessä kirkkoherranvirastoon.

Avioliiton esteiden tutkinta tapahtuu siinä seurakunnassa, missä kihlakumppanit ovat kirjoilla tai toinen heistä on. Avioliiton esteiden tutkinnan pyynnön voi tehdä käymällä kirkkoherranvirastossa tai hoitaa asian verkossa

Vihkiaika ja -paikka sekä hääjuhlapaikka kannattaa varata hyvissä ajoin. Pari voidaan vihkiä kirkossa, kotona tai muussa sopivassa paikassa. Vihkiminen kahden todistajan läsnäollessa on mahdollista lyhyelläkin ajanvarauksella (vähintään viikko). Papin ja kanttorin voi varata samalla, kun varaa vihkipäivän. Vihkimisen toimituskeskustelu papin ja kanttorin kanssa tulee sopia mielellään vähintään kahta viikkoa ennen vihkimistä.

Haapaveden seurakunnan jäsenille vihkiminen ja tilojen käyttö on ilmaista. Mikäli pari haluaa papin tai kanttorin toisesta seurakunnasta, mahdollisista kustannuksista tulee sopia heidän kanssaan erikseen.

 

Hääpari vihittävänä Haapaveden kirkossa