Seurakuntavaalit Haapaveden seurakunnassa

Seurakuntavaalit

Seurakuntavaalit järjestetään Suomessa neljän vuoden välein. Vaaleissa äänestetään kirkon ja sen seurakuntien tulevaisuudesta valitsemalla luottamushenkilöt nelivuotiskaudelle. Seuraavat seurakuntavaalit ovat vuonna 2022.

Kuka voi äänestää seurakuntavaaleissa?

Seurakuntavaaleissa jo 16-vuotiaalla on äänioikeus. Rippikoulua tai konfirmaatiota ei edellytetä äänestämiseen, kirkon jäsenyys riittää.

Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättäjä 

Seurakunnan ylin päättävä elin on kirkkovaltuusto, jonka seurakuntalaiset valitsevat seurakuntavaaleissa neljän vuoden välein. Kirkkovaltuusto johtaa seurakunnan toimintaa.

Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston, joka vastaa käytännön johtamisesta ja valmistelee asiat kirkkovaltuuston päätettäväksi.

 

Lisätietoa Haapaveden seurakunnan päätöksenteosta. Samalta sivulta löytyvät myös kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenet, luottamushenkilöt ja tiimit.

 

SEURAKUNTAVAALIT 20.11.2022

 

HAAPAVEDEN SEURAKUNTA

 

Ehdokasasettelua koskeva kuulutus

 

Haapaveden seurakunnassa toimitetaan kirkkolain (KL) 23 luvun 9 §:n 2 momentin mukaisesti 20.11.2022 seurakuntavaalit, jossa vuoden 2023 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi valitaan 19 jäsentä kirkkovaltuustoon.

 

KL:n 23 luvun 2 §:n ja 3 §:n mukaan vaalikelpoinen seurakunnan edellä mainittuun luottamustoimeen on ehdokas,

 

1) joka viimeistään 15.9.2022 on merkitty tämän seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi,

2) joka on konfirmoitu viimeistään 15.9.2022, ja joka täyttää 18 vuotta viimeistään 20.11.2022

3) joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu,

4) joka ei ole vajaavaltainen

5) joka on antanut kirjallisen suostumuksensa ehdokkaaksi asettamiseen,

6) joka ei ole tämän seurakunnan viranhaltija tai työsopimussuhteessa oleva työntekijä.

 

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen mainittua vaalia varten on toimitettava 15.9.2022 kello 16.00 mennessä kirkkoherranvirastoon, joka on avoinna ma, ti ja to klo 9.00 – 13.00 sekä 15.9.2022 kello 9 ‒16.00.

 

Kirkkoherranviraston osoite on: Tähtelänkuja 5 86600 Haapavesi.

 

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjoja liitteineen on saatavana kirkkoherranvirastossa ja verkkosivuilta info.seurakuntavaalit.fi.

 

 

Haapavesi 4.7.2022

Haapaveden seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja Matti Tallgren

Käsi pudottamassa seurakuntavaalien äänestyslipuketta uurnaan